Oferta

Projektowanie

  • Zieleń prywatna
  • Zieleń komercyjna
  • Zieleń publiczna
  • Analizy i waloryzacje krajobrazu
  • Rewaloryzacje

Realizacja

  • Inwentaryzacja zieleni
  • Zakładanie terenów zieleni
  • Pielęgnacja terenów zieleni